Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за заемане на академични длъжности
17.04.2018
 В Държавен вестник брой 33/17.04.2018г. е публикувана следната обява:
Обява за заемане на академични длъжности
23.03.2018
 В Държавен вестник брой 26/23.03.2018г. е публикувана следната обява:
Обява за заемане на академични длъжности
06.02.2018
 В Държавен вестник брой12/06.02.2018г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "главен асистент"
15.12.2017, Д. Динев
 В Държавен вестник бр.100/15.12.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "главен асистент"
24.11.2017
 В Държавен вестник брой 94/24.11.2017г. е публикувана следната обява:
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 9