Home / Staff / Vacancies /

Обява за академична длъжност "асистент"

20.03.2017

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №16/08.03.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” по научна специалност Теория и история на архитектурата – един, за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 3 (три) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54