Начало / Преподаватели / Текущи процедури

Текущи процедури

В тази страница се обявява информацията свързана с процедури за избор на преподаватели съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ и правилниците към него.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
17.10.2018, Д. Недялков
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
Източник: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска
29.06.2018, данаил недялков
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска
Източник: катедра "Промишлени и аграрни сгради"