Home / Staff / Current procedures

Current procedures

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
17.10.2018, Д. Недялков
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
Source: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска
29.06.2018, данаил недялков
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска
Source: катедра "Промишлени и аграрни сгради"
СКРЪБНА ВЕСТ
09.01.2017

Source: Р. Джурова-Рождественска
Конкурс за доцент към катедра "ГРОДОУСТРОЙСТВО"
20.01.2014, катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 802/ 25.11.2013 г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на "доцент" по ...
Source: катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
обява на конкурс за заемане на академична длъжност
23.08.2013
 В Държавен вестник бр. 74 от 23.08.2013г. е публикувана обява на конкурс за заемане на академична длъжност.
Source: отдел "Човешки ресурси"
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
14.06.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 261/ 19.04.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за доцент към катедра"Геотехника"
05.06.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No. 210/21.04.2013 са назначени специалисти за членове на научно жури
Конкурс за професор към катедра "Жилищни сгради"
29.05.2013, Д.Недялков
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 139/ 11.03.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на професор по професионално ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Go to page 1 | 2 | 3