Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Конкурси

Конкурси

Българо-швейцарската програма за научен обмен Sciex за докторанти и постдокторанти
10.07.2012
Дирекция “Наука” на Министерството на образованието, младежта и науката стартира кампания за повишаване информираността на ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2012
01.03.2012
Със заповед на Ректора е обявен конкурс за финансиране на научни разработки.
Конкурси за докторанти - редовно и задочно обучение, държавна поръчка, за учебната 2011/2012 г. , обн. в ДВ бр. 85 от 1.11.2011 г.
03.11.2011
УАСГ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка съгласно Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС по ...
Източник: Учебен отдел
Конкурс за най-добра докторска разработка
14.10.2011
ICAR-CORA обявява конкурс за най-добрата докторска разработка в областа на архитектурата през периода 2007-2011
Конкурс за научно-изследователски разработки 2011
28.02.2011, ЦНИП
Със Заповед на Ректора на УАСГ е обявен конкурс за научно-изследователски разработки за финансиране от държавната субсидия за наука ...