Home / Research / News /

Покана за работна среща на ръководителите на класираните за финансиране през 2016 г. научни проекти с ръководството на ЦНИП

01.04.2016, ЦНИП

 

 

 

 Доц. д-р арх. Валери Иванов - Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на класираните за финансиране през 2016 година научни проекти, в четвъртък 07.04.2016 от 11.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет.