Home / Research / News /

Университетски преподаватели за устойчиво развитие (UE4SD)

22.07.2016

Заключителната конференция на UE4SD, отразена на Ресурсната платформа за университетски преподаватели
29 юни 2016, Университет на Гибралтар

На 27 и 28 юни в университета на Гибралтар беше проведена конференция, озаглавена „Университетите като ориентири на промяната: образованието за устойчиво развитие, осветяващо пътища към един нов свят“. Конференцията е принос към Програмата за глобално действие за образование за устойчиво развитие на ЮНЕСКО и към Целите на устойчивото развитие, които признават необходимостта от подобряване на подкрепата за университетските преподаватели в преориентирането на преподаването и ученето за устойчиво развитие. Това беше също заключителна среща по проекта, финансиран от Европейската комисия, който установи и документира поредица от водещи практики на професионално развитие в полето на образованието за устойчиво развитие в Европа. Очаква се практиките да помогнат на университетите, които се интересуват от преосмислянето на целите на образованието и се стремят да бъдат ориентири на социалната промяна. Конференцията даде възможност за среща на над 100 делегати от цял свят, които дискутираха съществуващите международни рамки - и тези на ООН - на образванието за устойчиво развитие, ролята на институциите на висшето образование - и специално на преподавателите, в процесите на образованието за устойчиво развитие и, на практическо ниво, възможностите за бъдеща работа в мрежа и за взаимно сътрудничество.
На три паралелни сесии бяха обсъдени теми като професионалното развитие, възможностите за промяна и пътищата за гарантиране на качеството и изграждане на партньорства.
На конференцията в Гибралтар д-р Александър Лейхт, ръководител на секция „Образование за устойчиво развитие и глобално гражданство“ в централата на ЮНЕСКО в Париж, представи уникалното уеб-базирано пособие, разработено в рамките на проекта - виртуална онлайн платформа за професионално развитие в полето на образованието за устойчиво развитие. Платформата е ресурс за професионално развитие, предназначен да подпомогне участниците в образователния процес в изграждането на нужния на 21 век капацитет чрез ориентирани към бъдещето, чувствителни към глобалния контекст и трансформиращи подходи, да въведе тези подходи в практиките на преподаване и да подпомогне студентите в придобиването на нужните компетентности.
Онлайн платформата е обединила идентифицираните добри практики от цяла Европа, както и новите дейности, развити в рамките на проекта. Това е първата колекция от материали, посветени на професионалното обучение на преподавателите за устойчиво развитие и на изграждането на необходимия капацитет у тях.
Онлайн платформата съдържа:
26 примери на добра практика - инициативи за професионално развитие в полето на образованието за устойчиво развитие;
Рамката, разработките и приложими пособия от обучение, проведено в Академията на проекта UE4SD.
Нови идеи, насоки и материали за образованието за устойчиво развитие, идентифицирани по време на проекта.
Преглед на политическата рамка на процеса в Европа и полезни четива и публикации;
Видеоклипове, в които партньорите от проекта споделят опита си в професионалното развитие в образованието за устойчиво развитие.
Платформата е едно от новите пособия, предложени от проекта. Приспособими към различни условия, предложените примери могат да осигурят подходяща информация за бъдещи иновации в практиката и по този начин да допринесат за промяна в разбирането за образванието за устойчиво развитие и връзката му с професионалното развитие. Колегията, обединена около подобни образователни приоритети, може да надгради върху този ресурс по-нататъшното си сътрудничество в рамките на мрежата на институциите за висше образвание COPERNICUS Alliance.
Цялата информация за конференцията можете да намерите на адрес: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
Разработването на Платформата като резултат на проекта UE4SD е финансирано от Европейската комисия, Програма за учене през целия живот. Платформата е достъпна на адрес: www.platform.ue4sd.eu.
За по-нататъшна информция относно онлайн платформата, моля свържете се с ръководителя на работния пакет д-р Алекс Райън в университета на Глостър: aryan@glos.ac.uk
Повече информация за проекта можете да получите от ръководителя на проекта проф. Даниела Тилбъри от Университета на Гибралтар, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, от коордиантора на проекта от Университета в Глостър, ue4sd@glos.ac.uk, и в сайта на проекта UE4SD, http://www.ue4sd.eu