Home / Research / News /

Информация относно присъждането на награда “Густав Маньел“ за научни изследвания, приложими в строителството.

11.10.2016

Наградата е предназначена за изследователи от страните членки на Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия, успешно защитили докторските си дисертации в периода 01 януари 2012 г. и 31декември 2015г.

Докторските дисертации, които кандидатстват за наградата, трябва да отговарят на дейностите на Бюрото по технически контрол на строителството (SECO) и трябва да позволяват практическа приложимост.

Наградата на стойност 10,000 евро, ще бъдевръчена на 1 юни 2017.

Срокът за подаванена кандидатури е 22 ноември 2016.Source: ЦНИП