Home / Research / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2016 г.

26.01.2017, ЦНИП
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № /.01.2017 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2017 г.
Документи за участие в конкурса се приемат до 20.02.2017г. от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301 б (корпус А).