Home / Research / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2018 г.

12.01.2018, ЦНИП
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 10/10.01.2018 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2018 г.
Документи за участие в конкурса се приемат до 12.02.2017г. от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301б, (корпус А).

Source: ЦНИП