Home / Research / News

News

Покана за участие в семинар в гр. Вашингтон в периода 2 - 5 март 2013 г.
29.01.2013, Райна Джурова

Source: Международна асоциация на университетските ръководители (IAUP)
Лекция от цикъла - „Еврокод 2 и българските норми за проектиране
28.01.2013, ЦНИП
ЦНИП при УАСГ и секция” Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП - София град организират на 07.02.2013 г. от 14 часа в зала 250 на УАСГ ...
"Устойчиво строителство за хората"
16.11.2012, доц. д-р инж. Румяна Захариева
През септември 2012 г. в Любляна, Словения, се състоя Световният инженерен форум (World Engineering Forum, WEF 2012) под надслов "Устойчиво ...
Наука и Практика
11.11.2012, ЦНИП при УАСГ
В рамките на Юбилейна международна научно-приложна конференция УАСГ’2012 на 15 ноември 2012 г. (четвъртък) от 14.00 часа до 17.00 часа в Зала 301А ...
Благодарност
30.10.2012
В помощ на пострадалите от земетресението в Перник
Source: ЦНИП при УАСГ
Приключи 4-та Международна конференция по картография и ГИС
10.07.2012
Конференцията се проведе от 18 до 22 юни в курорта Албена с изключителното съдействие на администрацията на Албена АД.
The Ancient Stadium of Philippopolis - official inauguration
26.04.2012, arch. D. Georgieva
The official inauguration of the Ancient Stadium of Philippopolis will take place on April 29, 2012 at 10:00am at Dzhumaya Square in Plovdiv.
Source: http://antichen-stadion-plovdiv.bg/
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5