Начало / Международна дейност / Двустранни договори

Двустранни договори

Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София има сключени рамкови  двустранни договори за сътрудничество с различни университети, висши училища и научни институти: ТУ -  Виена, Национално училище по мостове и пътища - Париж, Институт по урбанизъм и планиране към Сорбоната - Париж, Московски държавен университет по геодезия и картография, Московски държавен строителен университет, Полтавски национален технически университет, Държавен архитектурно-строителен университет - Санкт-Петербург, Одеска държавна академия по строителство и архитектура, Технически университет - Нидерландия, Висше архитектурно училище - Лихтенщайн, Еревански държавен архитектурно-строителен университет-гр. Ереван, Училище по архитектура, Шайьо -гр. Париж, Югозападен държавен университет - гр.Курск., Московски архитектурен институт (МАРХИ),Тамбовски държавен технически университет,Донбаска държавна академия по строителство и архитектура (ДонГАСА),гр. Макеевка, Украина, Донецка Транспортна Академия, Международна образователна корпорация (КазГАСА).

 

институт - Ханой,Югозападен държавен университет, гр. Курск, Русия.

Донбаска Национална Академия по Строителство и Архитектура, Донецк, Украйна
2011 - 2016

При посещениято на Ректора на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев в Донецк през м. май 2011 г. бе подписан и договор за сътрудничество между двете висши училища.

Университет по архитектура и урбанизъм "Йон Минку", Букурещ, Румъния
2011 - 2016

През 2011 г. с посредничеството на почетния консул на Румъния в България в гр. Силистра бе подписан рамков договор за сътрудничество.

Ханойски Архитектурен Университет
2009 - 2014

През декември 2009 г. по време на посещението си във Виетнам Ректорът на УАСГ подписа споразумението за сътрудничество.

Виетнамски институт за строителни науки и технологии, IBST, Ханой, Виетнам
2009 - 2014

Между УАСГ и Виетнамския институт за строителни науки и технологии в Ханой, съществуват дългогодишни връзки. Договорът за сътрудничество бе подновен при последното посещение на Ректорът на УАСГ доц.д-р инж. Добрин Денев във Виетнам през декември 2009 г.