Начало / Международна дейност / Двустранни договори /

Донбаска Национална Академия по Строителство и Архитектура, Донецк, Украйна

2011 - 2016

При посещениято на Ректора на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев в Донецк през м. май 2011 г. бе подписан и договор за сътрудничество между двете висши училища.

Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместно участие в проекти, научно-изследователски програми и др.