Home / International office / Bilateral Agreements

Bilateral Agreements

Донбаска Национална Академия по Строителство и Архитектура, Украйна
2011 - 2016

При посещениято на Ректора на УАСГ доц.д-р инж. Добрин Денев в Донбас през 2011 г. бе ходписан и договор за сътрудничество между двете висши училища.

Университет по архитектура и урбанизъм "Йон Минку", Букурещ, Румъния
2011 - 2016

През 2011 г. с посредничеството на почетния консул на Румъния в България в гр. Силистра бе подписан рамков договор за сътрудничество.

Ханойски Архитектурен Университет
2009 - 2014

През декември 2009 г. по време на посещението си във Виетнам Ректорът на УАСГ подписа споразумението за сътрудничество.