Home / International office / Bilateral Agreements /

Донбаска Национална Академия по Строителство и Архитектура, Украйна

2011 - 2016

При посещениято на Ректора на УАСГ доц.д-р инж. Добрин Денев в Донбас през 2011 г. бе ходписан и договор за сътрудничество между двете висши училища.

Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместно участие в проекти, научно-изследователски програми и др.