Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Божидар Янев

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Божидар Янев
E-mail byanev@dot.nyc.gov
Получил званието 2008

Професионални умения

Община Ню Йорк