Home / International office / News /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2018/2019

17.12.2017, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2018 - 2019 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Желаещите да се явят на езиков изпит в Департамента по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 12.12.2017 г., 17 ч. в каб. 206, ЦМДМ.  Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.