Начало / Международна дейност / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

18.11.2016

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2017 - 2018 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти във 2- ри, 3-ти или 4-ти курс за магистърските програми или 2-ри или 3-ти за бакалавърските през учебната 2017-2018г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.


Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 23 януари 2017 г., 16 ч. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО). Класирането ще бъде обявено през февруари 2017 год.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 29 ноември 2016 г. (вторник) от 12 ч. в зала 120 Ректорат, ще се проведе информационна среща с цел предоставяне на подробна информация, насоки и препоръки на студентите при избора на чуждестранно учебно заведение, подготовка на документи и осъществяване на самата мобилност.

 

Желаещите да се явят на езиков изпит в Департамента по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 9.12.2016 г., 17 ч. в каб. 206, ЦМДМ. Езиковите изпити ще бъдат проведени след 12.12.2016г.  Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.