Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+

21.11.2016

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2017-2018 г.

В срок до 23.01.2017 г.  17ч. студентите подават в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206, ЦМДМ в посочения срок.

2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от мн.добър 4,50); Попълва се от студента само с личните данни без да се изчислява успех и се предава в ЦМДМ. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех. Дипломантите трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);
4. Уверение за статут на студента;
5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика: http://www.uacg.bg/?p=422&l=1


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
На 29 ноември 2016 г. (вторник) от 12 ч. в зала 120 Ректорат, ще се проведе информационна среща с цел предоставяне на подробна информация, насоки и препоръки на студентите при подготовката на документите и осъществяването на самата мобилност.

 

Желаещите да се явят на езиков изпит в Департамента по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 9.12.2016 г., 17 ч. в каб. 206, ЦМДМ. Езиковите изпити ще бъдат проведени след 12.12.2016г. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.