Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ / Първа покана 2017-2018

16.02.2017, ЦМДМ

ЦМДМ обявява първо класиране на студенти за мобилност през 2017-18 год. по програма ЕРАЗЪМ+.  Следва протокол от класирането.
В срок до 8 март 2017 г. всички класирани следва да се явят в каб.206 и да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация.
Информационна среща относно подготовката на документите на кандидатите ще се проведе на 10 март 2017 год от 14 до 15 ч, стая 402 Ректорат.
 

КЛАСИРАНЕ
Общи правила
Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.
Класирането се извършва на база средния успех и курса на обучение. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие. Кандидати, които имат невзети дисциплини/изпити, се класират при наличие на места за мобилност след класиране на останалите кандидати.
При класирането се вземат предвид поредността на желанията (посочените университети) и степента на изпълняване на изискванията от всички кандидати за съответните места и университети.
При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от тези студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.