Начало / Международна дейност / Новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+

10.10.2017

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява график на изпитите за езикова оценка към Център по приложна лингвистика за кандидатите за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” с цел обучение или практика.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Невена Мартинска
Писмен изпит: 12.10.2017 г., 9:00 ч., Зала: 258

Устен изпит: 13.10.2017г., 14:00ч., Зала:258

ФРЕНСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Борислав Колев
Писмен изпит: 12.10.2017 г., 14:00 ч., Зала: 456А

Забележка: на устен изпит се явяват само успешно преминалите писмен изпит.