Начало / Международна дейност / Новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+

15.12.2017

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява график на изпитите за езикова оценка към Център по приложна лингвистика за кандидатите за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” с цел обучение или практика.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Невена Мартинска
Писмен изпит: 14.12.2017 г., 14:30 ч., Зала: 258

Устен изпит: 18.12.2018г. от 13:30ч., зала 258

ФРЕНСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Борислав Колев
Писмен изпит: 15.12.2017 г., 14:00 ч.

НЕМСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Анна Манова
Писмен изпит: 15.12.2017 г., 12:15 ч., Зала: 453

Забележка: на устен изпит се явяват само успешно преминалите писмен изпит. График за устен изпит ще бъде обявен допълнително.

Всички желаещи да се явят на езиков изпит към Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление.  Заявления за явяване на изпит се подават до 12.12.2017г. в каб. 206, ЦМДМ.

Евентуална промяна в графика на изпитите ще бъде отразена на сайта на УАСГ и изнесена на таблото пред каб. 206, ЦМДМ.
 

Дата: 21.11.2017г.