Начало / Международна дейност / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА АКАДЕМИЧНА 2017-2018г. /ВТОРА ПОКАНА

09.01.2018

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през учебната 2017 - 2018 г. в направления: мобилност на персонал с цел обучение или преподаване.

1. Мобилност на персонал с цел преподаване
Този тип мобилност позволява на преподавателите от висши учебни заведения да преподават в партньорска институция в чужбина. Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни) с мин. 8 часа академична заетост.

2. Мобилност на персонала с цел обучение
Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции в чужбина. Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни).

Срок за представяне на заявление за намерение за осъществяване на мобилност – 23.01.2018 г. вкл. в ЦМДМ, каб. 206 на Ректората.

За допълнителна информация в сайта на УАСГ: Международна дейност/ Еразъм+/ Мобилност на персонала за преподаване и обучение - http://www.uacg.bg/?p=423&l=1.