Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране по Първа покана за мобилност на служители с цел преподаване в Университети в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия, по програма Еразъм+, 2018/2019

04.09.2018

ЦМДМ обявава класиране по Първа покана за мобилност на служители с цел преподаване във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университетите в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия, по програма Еразъм+ за академична 2018/2019г.

Класирани са всички преподаватели за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2018/2019, които са подали заявление за осъществяване на мобилност с цел преподаване, съгласно условията на обявено кандидатстване за мобилност, със срок до 31.07.2018 г.

Направление „Мобилност на персонала с цел преподаване“:

Класирани кандидати: 2
1 доц. д-р инж. Александър Таушанов, СФ  - Университет Ниш
2 доц. д-р инж. Димитър Георгиев, ХТФ -  Университет Нови Сад

Класирането за мобилност на персонала с цел преподаване се извършва при спазване на следните критерии:
Комисията съблюдава съответствието на подадените кандидатури с обявените в проекта тематични области и специалности. Предимство имат преподавателите, които имат сключен основен трудов договор с УАСГ. Класират се с предимство преподаватели, които не са участвали в програма Еразъм+.

Комисия:
доц. д-р арх. Боян Георгиев – Директор ЦМДМ
доц. д-р инж. Петър Филков, Еразъм+ координатор за ХТФ
гл. ас. д-р арх. Димитър Калоянов, Еразъм+ координатор за АФ
 Източник: ЦМДМ