Начало / Международна дейност / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2018/19 год. - ТРЕТА ПОКАНА/ Програмни страни

14.09.2018

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява допълнителен конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” в чуждестранни университети в програмните държави през втори семестър на учебната 2018 - 2019 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след 1-ви курс през учебната 2018-2019 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 12.10.2018г.  по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО): https://www.uacg.bg/?p=425&l=1

В приложения списък са незаетите места в съответните университети-партньори от програмните страни по програма Еразъм+.

Желаещите да се явят на езикова оценка към Центъра по приложна лингвистика и да им бъде издаден сертификат за владеене на език за целите на кандидатстването по програма Еразъм+ могат да заявят участие чрез попълване и подаване на Заявление за явяване на езиков изпит.
Езиковият изпит по английски език ще бъде проведен на 15.10.2018г. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.