Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за мобилност по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за академична 2018-2019г. /Втора покана/Програмни страни

19.09.2018

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Втора покана за набиране кандидати за осъществяване на мобилност в програмните държави по програма “ЕРАЗЪМ+” за академична 2018 - 2019 година в направления: мобилност на персонал с цел преподаване или обучение.

1. Мобилност на персонал с цел преподаване.
Този тип мобилност позволява на преподавателите от висши учебни заведения да преподават в партньорска институция в чужбина. Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни) с мин. 8 часа академична заетост.

2. Мобилност на персонала с цел обучение.
Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции в чужбина. Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни).

Кандидатите следва да подадат заявление за намерение за осъществяване на мобилност до 17.10.2018 г. вкл. в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат.

За допълнителна информация в сайта на УАСГ: Международна дейност/ Еразъм+ Програмни страни/ Мобилност на персонала за преподаване и обучение: http://www.uacg.bg/?p=423&l=1.