Начало / Международна дейност / Новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+

11.10.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява текуща информация за провеждането на изпити за езикова оценка към Център по приложна лингвистика за кандидатите за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” с цел обучение или практика.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Писмен изпит:

15.10.2018 г., 10:00 ч., Зала: 462
Изпитващ:
ст. пр. Димана Керемидчиева
 

 

Забележка: на устен изпит се явяват само успешно преминалите писмен изпит. График за устен изпит ще бъде обявен допълнително.
 

Всички желаещи да се явят на езиков изпит към Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се подават до 12.10.2018г. в каб. 206, ЦМДМ.
Промени в графика на изпити се отразяват на сайта на УАСГ и таблото пред каб. 206, ЦМДМ.


 Източник: ЦМДМ