Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за мобилност на докторанти по програма Еразъм+ за академична 2018-19 г.

10.01.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за академична 2018/ 2019 г. в направление: мобилност с цел обучение.

Списък с университетите-партнъори по програмата се намира на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Партньори (тук: http://www.uacg.bg/?p=397&l=1 ).


Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение през академична 2018-2019 година. След като изберат университет, кандидатите следва да изпратят запитване към конкретен преподавател в приемащата институция. Той трябва да потвърди в писмена форма, че приема да работи с докторанта за посочен период, не по-малък от три месеца.

Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019г., както следва:
1. Формуляр за кандидатстване
2. Заповед за зачисляване
3. Копие от сертификат за владеене на езика, с който ще се извършва дейността.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО)/ Кандидатстване .

 Източник: ЦМДМ