Начало / Международна дейност / Новини /

КОНКУРС ЗА ЕСЕ/СНИМКА НА ТЕМА „МОЯТ ЕРАЗЪМ“

21.05.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ и сдружение Еразмус Стюдънт Нетуърк към УАСГ (ЕСН УАСГ) организират конкурс за есе/снимка на тема „Моят Еразъм“.

@П. В. "Еразъм за теб и мен" 

ЗА ТЕМАТА:

Всеки участник ще разкаже за своите впечатления, преживявания и опит (забавни и поучителни случки; интересни неща, научени в университета и извън него; хора, с които се е срещнал; места и събития, които е посетил) от мобилността си с цел обучение по програма „Еразъм+“.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е отворен за всички бивши и настоящи студенти, които са осъществили мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Победителите в конкурса от предходни години нямат право на участие. Всички останали миналогодишни участници могат да кандидатстват отново с различни творби. Може да се вземе участие и в двете категории.

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ:

За участие в конкурса е необходимо творческите материали да бъдат придружени от попълнен формуляр за участие и декларация за авторски права, приложени към настоящия регламент.

Произведенията, придружени от формуляра за участие и декларацията за авторски права се изпращат на e-mail адрес: uacg.int@gmail.com и на хартиен носител се предоставят в ЦМДМ към УАСГ, каб. 206 Ректората.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса есета и снимки, които са: без необходимите технически качества, извън темата на конкурса, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи или в противоречие с общоприетите морални норми.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: 31 МАЙ 2019 Г. ВКЛ.

Победителите ще бъдат обявени на страницата на УАСГ на 15.06.2019 г. (Начало / Международна дейност / Новини) и наградени след приключване на конкурса. Ще бъде организирана изложба на всички получени материали.

КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – есе, разказ, стихотворение.

o 1-3 стандартни страници
o шрифт Arial, размер 12
o формати (*.pdf) и (*.doc) – и двата

Препоръчва се прилагането на илюстрации или снимки към текста.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ – снимка, колаж, комикс, рисунка.

o цветен и/или черно-бял
o минимален размер – 1920х1200 dpi
o формат – JPEG, TIFF или PNG
o при ръчна изработка - формат А3 или А2

ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването ще се осъществи от жури.

Критерии за оценка на първа категория (есе, разказ, стихотворение): теза, аргументация, структура, езикова компетентност и стил, оригиналност, визуално въздействие, принадлежност към темата на конкурса.

Критерии за оценка на вузиалните произведения (втора категория): стил, завършеност, оригиналност, визуално въздействие, принадлежност към темата на конкурса.

НАГРАДЕН ФОНД:

Предвидени са по една голяма награда във всяка категория (ваучер на стойност 300 лв.) и поощрителни награди (ваучер на стойност 50 лв.), които ще бъдат разпределени между отличените най-добри творби.

Не се предоставя паричната равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Творческите произведения трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. За тази цел участникът в конкурса попълва и подписва декларация, че е носител на авторските права на есето и снимките, с които участва и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица. С попълването на декларацията за авторско право участникът в конкурса дава изричното си съгласие изпратените от него материали да бъдат използвани в дейността на ЦМДМ към УАСГ при изготвяне на рекламни и информационни материали, включване в изложби и презентации и т.н. без да предявява допълнителни претенции. Участниците дават съгласието си организаторът да публикува имената им, като автори на есето и снимките.

ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА:

С изпращането на творческите материали и попълнените коректно формуляр за участие и декларация за авторски права, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.

 

дата: 17/04/2019Източник: ЦМДМ