Начало / Международна дейност / Новини

Новини

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОДИНА
19.07.2019
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
Източник: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОДИНА
19.07.2019, ЦМДМ
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност с цел ...
Кандидатстване за мобилност на докторанти по програма Еразъм+ за академична 2019/2020г. / Програмни страни
04.07.2019, ЦМДМ
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма ...
Класиране по Втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2019/2020
21.06.2019
ЦМДМ обявава класиране по втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2019/2020г.
Кандидатстване за мобилност на докторанти по програма Еразъм+ за академична 2018-19 г. - ВТОРА ПОКАНА
21.05.2019
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма ...
ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА 2019-2020г./ Програмни страни
21.05.2019
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” ...
КОНКУРС ЗА ЕСЕ/СНИМКА НА ТЕМА „МОЯТ ЕРАЗЪМ“
21.05.2019
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ и сдружение Еразмус Стюдънт Нетуърк към УАСГ (ЕСН УАСГ) организират конкурс ...
Източник: ЦМДМ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6