Home / International office / News /

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

09.11.2017, Петър Филков

 Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) и Хидротехническият факултет (ХТФ) към УАСГ обявяват конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2017 - 2018 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университетите в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия.

 Мобилностите са за преподаватели от Хидротехнически факултет с интереси или област на работа, свързани с водното строителство. Необходимо е владеене на английски език. Броят на мобилностите е две – една за Университета в Ниш и една за Университета в Нови Сад.
Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 160 Евро/ден
Финансова подкрепа за пътуване: 180 Евро
Продължителност на престоя: 5 работни дни (+2 дни за път)
Заявления се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 11.12.2017 г.Source: Хидротехнически факултет