Home / International office / News /

РЕКТОРЪТ НА УАСГ, ПРОФ. ИВАН МАРКОВ, ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА

24.11.2017

Photo GalleryОт 9 до 11 октомври 2017 г. Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков, бе на официално посещение в Пекинския университет по строително инженерство и архитектура във връзка с официалното създаване на Международен Консорциум на Университетите по Архитектура на пътя на коприната в рамките на инициативата "Един пояс, един път" (Inauguration Ceremony of the Beltand Road Architectural University International Consortium). По време на посещението бяха подписани официалните документи за учредяването на консорциума.
На събитието присъстваха 33 представители от 16 университета от 13 страни: България, Гърция, Полша, Малайзия, Армения, Република Корея, Великобритания, Франция, Непал, Израел, Русия, САЩ и Китай. България бе представена единствено от Ректора на УАСГ.
Задачите, които се поставиха на този значим международен форум са: формиране на партньорства между институциите в сферата на висшето образование, разширяване на комуникацията и сътрудничеството между членовете, реформи в образованието и интернационализация, изграждане на платформа за култивиране на таланти в интернационален мащаб, създаване на синергия между научни изследвания и иновации, поощряване на междукултурната комуницация, подобряване на ефективността на дейността на членуващите организации, както и качеството на образователния процес, повишаване на възможностите в областта на научните изследвания иновациите, социалните ползи, както и стандартите за международен обмени сътрудничество.