Home / International office / News

News

Класиране по Втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2018/2019
19.11.2018
ЦМДМ обявава класиране по втора покана за мобилност на персонал с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2018/2019г.
Source: ЦМДМ
ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+
12.11.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява график на изпитите за езикова оценка към Център по приложна ...
Source: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2018/2019 / Програмни страни
06.11.2018
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по ...
Source: ЦМДМ
Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2019/2020/ Програмни страни
06.11.2018
Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма ...
Source: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА 2019-2020г./ Програмни страни
06.11.2018
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” ...
Source: ЦМДМ
Класиране за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ / Трета покана 2018-19
05.11.2018
Приложено: Списък на класирани кандидати  
Source: ЦМДМ
Класиране за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ / Трета покана 2018-2019/Програмни страни
17.10.2018
ЦМДМ обявява класиране по Трета покана на студенти за мобилност с цел обучение през втори семестър на академична 2018-19 год. в ...
Source: ЦМДМ
Класиране по програма Еразъм+ за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в Русия, 2018/2019
15.10.2018
ЦМДМ обявава класиране за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- ...
Source: ЦМДМ
ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+
11.10.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява текуща информация за провеждането на изпити за езикова оценка към ...
Source: ЦМДМ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6