Начало / Библиотека / Фондове и каталози / Електронни ресурси

Електронни ресурси

В библиотеката на УАСГ читателите могат да ползват следните информационни ресурси в електронна форма

ONLINE ресурси на БИЦ:

  • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ в база данни Web of Science за периода 2011-2016 година.   1 2 3 4

 

 

Бази данни по абонамент за текущата година:

 

 Ресурси на CD-ROM:

  • ВИНИТИ – база данни на руски език в областта на строителството, архитектурата и геодезия
  • Дигитализирани периодични издания
  • Българска енциклопедия

 

Свободни електронни ресурси

 

     GPS and GIS Techniques in Cartographic Analyses and Applications

     Ymer Kuka

 

 

 

 

 

  

     

 

      Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи

       Силвия Маринова

 

 

 

 

 

 

    Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование

    Деница Савова-Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

   Да научим за природните бедствия

   книга за деца от 7 до 10 години

   Деница Савова