Home / LIBRARY / NEWS

NEWS

Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ
28.10.2016

Source: Библиотечен информационен център
За научната информация и комуникация
25.08.2016

Source: Библиотечно-информационен център
Проблеми с абонамента до научните бази данни Scopus и ScienceDirect
16.08.2016

Source: Библиотечно-информационен център
Go to page 1 | 2 | 3 | 4