Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Учебен отдел

Учебен отдел

Учебно-методичният отдел организира правилното провеждане на учебния процес в съответствие с разпорежданията на Министерството на образованието, младежта и науката и решенията на Академичния съвет и Ректора. Извършва подготовката и провеждането на кандидатстудентския прием. Изготвя график на учебния процес и разпис на учебните занятия и следи за тяхното изпълнение.

График за учебния процес през учебната 2017/2018 година