Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Канцелария

Канцелария

Масивни конструкции

Масивни конструкции
Адрес

Корпус Б, каб. 438
бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София,
България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00
Телефон (+359 2) 963 52 45/442
E-mail meh_fce@uacg.bg

Ръководство

проф. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

Канцелария

Мария Тошева Маджова
Секретар на катедра

инж. Сашко Димитров Димитров
Инженер поддръжка

инж. Красимир Иванов Величков
Инженер поддръжка

Георги Тодоров Цонев
Специалист, поддръжка