Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Канцелария /

проф. д-р инж. Николай Михайлов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Михайлов
Кабинет Б 728
Телефон 9635245/558
E-mail road.uacg@gmail.com
Уебсайт www.nmihaylov.com

Лекционни курсове

 • Лекционен курс по СТРОТЕЛСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ПЪТИЩА – специалност ТС ( 2004 – продължава).
 • Лекционен курс по СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО – специалност ТС (2004 – продължава).

Образование

 • 1981 г. – магистър инженер ВИСШ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, София
 • 1993 г. – Мениджмънт и стопански бизнес, Специализация ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 • 1997 г. – Бизнес и управление на стопанския процес, АВСТРИИСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Езици

 • Руски език
 • Английски език

Членство

 • Заместник - председател на Управителният съвет на Камара на Строителите в България;
 • Съпредседател на Комитет "Инвестиционни проекти и инфраструктура" на КРИБ;
 • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

 

Научни и академични длъжности

 • 1992 г. – Доктор на техническите науки, специалност „ Проектиране и строителство на автомобилни пътища”, ВИАС, София
 • 2001 г. – доцент в УАСГ София (Катедра „Пътища”)
 • 2011 г.  - професор в УАСГ София (Катедра "Пътища")

Публикации

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛИ
 • Учебник по "Стрителство на автомобилни пътища", ГАЛИНИ-Н София, 2010 г.;
 • Електронен блог с лекции и актуални публикации с учебно - образователно значение;

НАУЧНИ СТАТИИ

 •  „Студен и топъл пластик за маркиране на пътища и летища”, списание "Пътища", 2007 г.
 •  „Изготвяне на оферти за големи инфраструктурни обекти”, списание "Пътища", 2007 г.
 •  „Отчуждаване на терени, предназначени за строеж на инфраструктурни обекти”, списание  "Пътища" , 2007 г.
 • "Алтернативи на бетонови и стоманобетонови изделия в пътното строителство”, списание "Пътища", 2007 г.
 • „Седем стъпки за успешно управление на голям инфраструктурен обект” сп. „Индекс      Пътища”, 2010 г.
 •  „Студено рециклиране на асфалтобетонови настилки”, вестник „Строителство Градът”,    брой 34 (717), 2011 г.
 •  Предизвикателства при изграждането на метрото в участъка от НДК до МС 11 „Джеймс  Баучер”, вестник „Строителство Градът”, брой 36 (719), 2011 г.

ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 • “Проблеми и опит при зимното поддържане на големите старопланински проходи” - Национална конференция по проблемите на зимното поддържане на пътищата
  гр.Несебър, 2008 г.
 • "Пет минуса и пет плюса от кризата за пътното строителство" - Economist Conferences "Time for a Fresh Start", 2009 г.
 • "Насоки за подобряване на качеството на проектите за рехабилитация" - Третa национална   конференция по пътища с международно участие, УАСГ 2010 г.
 • "Студено рециклиране на асфалтобетонови настилки "На място" - съавторство с инж. Живко  Недев и д-р инж. Борислав Христов,  Четвърта национална конференция по пътища с  международно участи, гр. "Несебър", 2011 г.  
 • "За по-добро управление на пътната инфраструктура" - съавторство с проф. д-р инж. Петър Стефанов, Шеста национална конференция по пътища с международно участие, к.к. Златни пясъци, 2013 г.


 

 

Конспекти