Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Описание

Описание

Колективът на катедрата преподава следните дисциплини:

 • Стоманобетон, на български и английски език
 • Стоманобетонни конструкции, на български и английски език
 • Специални стоманобетонни конструкции, на български и английски език
 • Стоманобетонни мостове, на български и английски език
 • Обследване и изпитване на строителни конструкции, на български и английски език
 • Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, на български и английски език
 • Сеизмично изследване на високи сгради със стоманобетонна конструкция
 • Стоманобетон и стоманобетонни конструкции
 • Стоманобетон и масивни  конструкции
 • Сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради
 • Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, съвместно с катедра “МДПК”
 • Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие
 • Зидани конструкции
 • Диагностика, възстановяване и усилване на сгради
 • Въпроси по стоманобетон според НПБСБК
 • Основи на строителното дело
 • Строителни конструкции и съоръжения
 • Научни методи и прогнози

В катедрата се извършва научноизследователска дейност и обучение на специализанти и докторанти в следните основни направления:

 • Стоманобетонни конструкции на сгради и съоръжения
 • Комбинирани стомано- стоманобетонни конструкции
 • Пожароустойчивост на стоманобетонни и комбинирани конструкции
 • Сеизмично осигуряване на сгради и съоръжения
 • Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции
 • Обследване и изпитване на конструкции на сгради и съоръжения
 • Зидани конструкции

Преподаватели от катедрата обучават студенти от Строителния, Архитектурния, Транспортния, Хидротехническия и Геодезическия факултет.