Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Описание

Описание

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Инженерна геология и хидрогеология;
  • Земна механика;
  • Фундиране;
  • Строителна скална механика;
  • Екология и опазване на околната среда;
  • Оценка на въздействието върху околната среда.

Лаборатории към катедра ГЕОТЕХНИКА  (Р107, Р110, Р102)
В лабораторията се провежда обучение на студентите по лабораторна практика и по Земна механика и фундиране.
Ръководител - доц. д-р. инж. Владимир КОСТОВ, каб. P 105а
тел. (+359 2) 963 52 45/434
Петрографска сбирка към катедра ГЕОТЕХНИКА
Ръководител - доц. д-р. инж.-геол. Ивайло ИВАНОВ
каб. P 314
тел. (+359 2) 963 52 45/230