Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения / Описание

Описание

Създадена е в началото на учебната 2002÷2003 г. с цел да обучава студентите от Факултета по транспортно строителство по проектиране, строителство и поддържане на следните транспортни съоръжения:

  • пътни, железопътни и пешеходни мостове от различни материали (стоманобетонни, зидани, стоманени, комбинирани от стомана и стоманобетон);
  • тунели за ж.п. линии, метрополитени, пътища и автомагистрали, изпълнявани по различни начини – прокопаване без нарушаване на терена и чрез изкоп и допълнително засипване;
  • други подземни съоръжения – пешеходни подлези, подземни гаражи и т.н.;
  • пристанища и съоръженията им – кейове, молове, вълноломи и др.

Фото галерия


Преди създаването на катедра "Транспортни съоръжения" обучението по мостове, тунели и пристанища бе извършвано от преподаватели от катедрите "Масивни конструкции", "Метални, дървени и пластмасови конструкции", "Железници" и "Геотехника". Част от тези преподаватели са и основатели на катедра "Транспортни съоръжения".

Преподавателите от катедрата поддържат тесни контакти с другите катедри от факултета и университета. При воденото на лекциите се използва съвременна техника за онагледяване на обучението, организират се практики и посещения на обекти, използва се компютърната техника в курсовото и дипломно проектиране.

Въпреки, че катедрата е нова, нейните преподавали имат постижения в научноизследователската дейност по теорията на строителните конструкции и транспортните съоръжения, при отчитане на условията на експлоатацията и взаимодействието със климатичните, геотехническите и земетръсните фактори.

През последните десетилетия при проектирането, строителството и експлоатацията на мостовете, тунелите, пристанищата и другите транспортни съоръжения в България, активно участие са взели членове от катедрата.

На катедра "Транспортни съоръжения" е възложен патронажа на профила "Строителство на транспортни съоръжения" към специалността "Транспортно строителство".