Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Описание

Описание

Катедрата е основана през 1942 г. като катедра към отдела за земемерно инженерство при Висшето техническо училище под името “Фотограметрия, топография и кадастър”. През 1945 г. от тази катедра се обособява катедра “Фотограметрия и топография”, която през 1948 г. приема името “Фотограметрия и картография".

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Топографска картография
 • Фотограметрия и дистанционни методи
 • Цифрова обработка на изображения
 • Картография 1
 • Картография 2
 • Дистанционни методи и ГИС
 • Визуализация на Гео данни
 • Производство на карти
 • Тематично картографиране
 • WEB дизайн
 • Виртуално картографско моделиране
 • Архитектурна фотограметрия
 • Инженерна фотограметрия
 • Анализ на изображения
 • Дистанционни изследвания
 • Мултимедийни средства за създаване на 3D модели
 • Навигационно картографиране
 • Картограски стандарти
 • Автоматизирано картографиране
 • Обектно ориентирано програмиране при обработка на Геоизображения.