Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Materials

Materials

Conspects


УУТ-конспект-Геодезия
УУТ-конспект-Геодезия

Урбанизъм-конспект-УУЗИ
Урбанизъм-конспект-УУЗИ

Градско планиране - конспект - Урбанизъм
Градско планиране - конспект - Урбанизъм

Study materials

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева


Coursework ans assignments

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
УУТ-задание проект-Геодезия
УУТ-задание проект-Геодезия

Градоустройство I проект - задание - Архитектура
Градоустройство I проект - задание - Архитектура

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура
Examination rules

Указания за преддипломен стаж
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър

Others

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012