Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Materials

Materials

Publications


ConspectsТест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.


Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев


Конспект по МОГИ-2018/2019
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Геодезия за ТС
доц.Микренска

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Study materials


SHP_AutoCAD
I_Kunchev
Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, доц. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев
Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


точност на КК
въпрос № 14

точност на КК
въпрос № 14

План за упражнение по МОГИ 2018/2019
проф. д-р инж. Васил Вълчинов


Записки CAD системи 2019
доц. Иван Кунчев

МОГИ_У8_Оптимизация_теория
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

МОГИ_У8_Оптимизация_пример
проф. д-р инж. Васил Вълчинов


Coursework ans assignments

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Презентации за Auto CAD Civil 3D
За студентите от Група 2, Курс 2, 2018/2019

Examination rulesИзисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван КунчевOthers

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева
Information
Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИ

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операцииПрограма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина