Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Материали

Материали

Конспекти


Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия
Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ
Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ

Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм
Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм

Учебни материали

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева


Курсови задачи и задания

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Задание за проект за малко населено място по "Градоустройство - I " за спец. Архитектура
Задание за проект за малко населено място по "Градоустройство - I " за спец. Архитектура

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура
Правила за заверка

Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър

Други

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012