Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Материали

Материали

Книги

Наредба 7 от 22 декември 2003 г
За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (мррб)

Наредба 4 от 1 юли 2009 г
За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (мррб)

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба (Хотели/Мотели)
наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (миет)

Наредба 2 от 29 юни 004 г
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (мррб)Конспекти


Учебни материали

Задания за проектиране на автогара
арх.конструкции VІ семестър 2018

Задания за проектиране на цех
арх.конструкции VІ семестър 2018

Задание за проектиране на покрит пазар
арх.конструкции VІ семестър 2018

Задания за проектиране на шоурум
арх.конструкции VІ семестър 2018

Задание за проектиране на спортна зала
арх.конструкции VІ семестър 2018

Задание за проектиране на трибуни
арх.конструкции VІ семестър 2018Задания за проектиране на изложбена зала
арх.конструкции VІ семестър 2018Курсови задачи и задания


Упражнения Autocad 2D 2
доц.д-р арх. Б. Георгиев

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Задание за проектиране на офис сграда
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на пожарна
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на морски хотел
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на център от семеен тип
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на планински хотел
арх.конструкции V семестър 201-2018


Правила за заверка

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски
Информация


Указания [do-110707.03.sgrdo.am-указания]
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.