Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидромелиорации / Материали

Материали

Публикации
Конспекти


Agromelioration Synopsis
Assoc.Prof. Gaydarova


Конспект по Почвознание
Доц. А. Даскалова

Учебни материали


Qbasic
Б. Боянов


Курсови задачи и задания

Ситуация по ОСКР
Проект по "Отводнителни системи и корекции на реки"Други

Каталог Д-помпи (непълен)
за проектите по МПС и ХМПС

Каталог Е-помпи Грюндфос 1 част
за проектите по МПС и СВОСКР

Каталог Е-помпи Грюндфос 2 част
за проектите по МПС и СВОСКР

Ситуация за спец. УУЗИ
Проект по "Хидромелиоративни системи"


Информация