Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Материали

Материали

ПубликацииКниги
Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)

Хабилитационен труд (Habilitation work)
проф. д-p инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T. Germanov)

Фундиране
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров

Земна механика
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров


Ръководство по геотехника, разработено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


Конспекти

Konspekt Bodenmechanik
гл. ас. А. Тоцев


Konspekt Grundbau
гл.ас. А. Тоцев


Учебни материалиRocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tectonics and Tectonic Structures
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes and Seismology
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Курсови задачи и задания


Правила за заверка


ДругиИнформация


Конкурс за професор - Научен съвет
Проф. д-р инж. Трифон Германов

Конкурс за професор - внедряване
Проф. д-р инж. Трифон ГермановЛекцията по ССМ, 19.04.2018
Информация и местоположение за провеждане на лекцията