Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Материали

Материали

Конспекти

Конспект по ГГДУ
д-р инж. Борислав Христов
Учебни материали


ГГДУ - лекция 2
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 3
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 4
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 5
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 6
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 7
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 8
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 9
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 10
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 11
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 12a
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 12b
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 13
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 14
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 15
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 16
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - лекция 17
д-р инж. Борислав Христов


ГГДУ - Лекция 18
д-р инж. Борислав Христов

ГГДУ - Лекция 22
д-р инж. Борислав Христов
Курсови задачи и задания

Карти - Указания за попълване.pdf
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Карти - (2500m X 2500m; dh=5m) - ПС.dwg
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Карти - (1000m X 1000m; dh=2m) - ЖС, СТС.dwg
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Карти - (500m X 500m; dh=2m) - ССС, ГФК, ХТС.dwg
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

ИнформацияРезултати от изпит проведен на 02.07.2018г.
доц. д-р инж. Лазар Георгиев


Резултати от изпит проведен на 04.09.2018г.
доц. д-р инж. Лазар Георгиев