Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения / Материали

Материали

Публикации


Книги

Дървени мостове - лекции
проф. д-р Е.Дулевски

Дървени мостове - лекции
проф. д-р Е.Дулевски

Дървени мостове - лекции
проф. д-р Е.Дулевски


ПТС - лекции- Общо
проф. Илия Иванчев

ПТС - лекции- Общо
проф. Илия Иванчев

ПТС - лекции - Изолации
проф. Илия ИванчевПТС - лекции - Софийско метро
проф. Илия Иванчев


Въведение в строителството
Проф. д-р инж. Илия Иванчев


ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Проф. д-р инж. Илия Иванчев; д-р инж. Евелина Иванова
ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 1
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част I-ва
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Изследвания при моделиране за анализ на мостове
инж.Петър Николов - Автореферат на Дисертационен труд

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 2
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част II-ра
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 3
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част III-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част IV-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част V-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

КонспектиУчебни материали


2014 СТС6 НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

2014 СТС6 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

Подземни транспортни съоръжения
Д-р инж. Евелина Иванова

Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения
доц. д-р инж. Евелина Иванова , доц. д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Напречен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Напречен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев2012 Напречен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

ЖС4: проверки за умора на напречната греда
д-р инж. Лазар Димитров Георгиев

2013 СТС - Напречен разрез - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 1 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 2 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев


Курсови задачи и задания

Напречни сечения на 2T-греди
д-р инж.Петър Николов

Анкета за дипломни задания
д-р инж. Петър Николов


Дипломна работа №1
д-р инж.Петър Николов

Дипломна работа №2
д-р инж.Петър Николов

Други
Натоварване от вятър - kz, cw
д-р инж. Лазар Георгиев

Изчисление на пирони по БДС EN 1995-1-1
д-р инж. Лазар Георгиев

Информация